French Accents

מהמותגים המובילים בעולם השטיחים.

במשך יותר משני עשורים, מדגישה חברת FRENCH ACCENTS את נושא המרקם והצבע ושמה פוקוס על עיצוב כמתכון להצלחה שלה.

המחויבות של החברה למצוינות נובעת מהערכה עמוקה לאסתטיקה הקלאסית, את הידע ואת טכניקות האריגה המסורתיות רכש המותג על מנת ליישב את אותם העקרונות ביצירת מגמות חדשות המשקפות אסתטיקה עכשווית.

בעזרת צוות העיצוב של החברה, השטיחים מגדירי המגמות שלהם משקפים את מומחיותם במרקם, צבע, ועיצוב.

מטרת המותג היא לא רק כדי ליצור שטיח יפה, אשר חותר להגיע לדרישות הלקוח, אלא לייצר יצירת אמנות בעלת משמעות ותוכן, כזה שיתמיד במבחן הזמן אל מול מגמות חדשות.